Cwrs Pendantrwydd – Assertiveness Course

Screen shot 2013-01-28 at 14.40.39

Assertiveness Course

Do you sometimes feel that there are better ways of dealing with difficult situations at work?  Would you like to learn a few simple techniques to help you handle potential challenges?

Please note this course is delivered in Welsh. Scroll down for the Welsh text.

During this one-day workshop you will have the opportunity to consider a variety of examples and discuss possible strategies for you to deal with challenging situations in an assertive way without coming across as agressive.

As well as developing strategies for dealing with challenging situations at an early stage before they escalate, you will have an opportunity to develop your assertiveness skills and to improve your negotiation skills in order to bargain for better terms and conditions at work.

By the end of the day you should feel more confident in dealing with difficult situations in a way where everyone’s a winner!

WHEN… 8th February 2013 from 9.30 until 16.00.

WHERE…  Caban, Yr Hen Ysgol, Brynrefail, near Llanberis, LL55 3NR

Trainer:  Gwenno Dafydd

Please note that the cost of this course includes tea/coffee and a lunch.

For more information and how to book you can visit the website

—————————————————————–

Cwrs Pendantrwydd

Ydych chi weithiau yn teimlo bod yna ffyrdd gwell o ddelio gyda sefyllfaoedd anodd yn y gwaith?  Hoffech chi ddysgu technegau syml i’ch helpu chi ymdopi a’r rhain?

PRYD… 8fed o Chwefror 2013 o 9.30 hyd at 16.00

BLE…  Caban, Yr Hen Ysgol, Brynrefail, ger Llanberis, LL55 3NR

AMCANION Y CWRS…

Yn ystod y gweithdy un-dydd hwn bydd yna gyfle i chi ystyried nifer o esiamplau ac i drafod wahanol ddulliau i’ch helpu i wneud y gorau o sefyllfa anodd drwy fod yn bendant ond heb fod yn ymosodol.

Yn ogystal â datblygu strategaethau ar gyfer delio a sefyllfaoedd anodd yn ddigon cynnar cyn iddyn nhw ddatblygu i fod yn broblem, bydd yna gyfle i chi ddatblygu’ch sgiliau pendantrwydd er mwyn negydu ffioedd ac i fargeinio am delerau gwell yn y gwaith.

Erbyn diwedd y dydd, dylech chi deimlo’n fwy hyderus wrth ddelio gyda sefyllfaoedd gall weithiau fod yn sialens mewn modd lle mae pawb yn elwa!

Hyfforddwraig:  Gwenno Dafydd

Noder bod cost y cwrs hwn yn cynnwys te/coffi a chinio ysgafn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s