Job Opportunity – NYTW is seeking a Creative Activist

Screen shot 2012-12-14 at 13.22.49

NYTW is seeking a Creative Activist

National Youth Arts Wales is seeking applications for the brand new post of National Youth Theatre of Wales (NYTW) Creative Activist, to join its team based in Cardiff.

NYTW Creative Activist (full-time, 12-month contract)
This new position will engage directly and creatively with young people, and the youth theatre and professional theatre sectors across Wales.

It will also actively contribute to:

A planned Review/Consultation exercise, including creative consultations with young people;
the concept, content, structure and delivery of a practical engagement programme with young people, across Wales, post-March 2013;
A refreshed focus and direction for NYTW that drives future artistic planning, preparation and recruitment (of members and personnel) from 2014 onwards.
Closing date: 11 January 2013
Interviews: week-commencing 21 January 2013
Start-date: 1 March 2013 (latest)

Further details and Application Form are available from WJEC Human Resources Unit: 029 20 265002/189; lorna.turner@cbac.co.uk ; www.wjec.co.uk

 

ThCIC yn chwilio am Gweithredydd Creadigol

Mae Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn chwilio am unigolion i ymgeisio am swydd newydd sbon Gweithredydd Creadigol Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru (ThCIC), i ymuno â’r tîm sydd wedi’i leoli yng Nghaerdydd.

Gweithredydd Creadigol ThCIC (llawn-amser, contract 12 mis)

Bydd y swydd newydd hon yn cysylltu’n uniongyrchol ac yn greadigol â phobl ifanc, yn ogystal â’r sectorau theatr ieuenctid a phroffesiynol led led Cymru.

Bydd y swydd hon hefyd yn cyfrannu’n ymarferol at y canlynol:

ymarferiad Adolygu/Ymgynghori sydd ar y gweill, yn cynnwys ymgynghoriadau creadigol â phobl ifanc;
cysyniad, cynnwys, adeiledd a chyflwyno rhaglen gysylltu ymarferol â phobl ifanc, led led Cymru, ar ôl Mawrth 2013;
ffocws a chyfeiriad wedi’i adfywio i ThCIC y bydd y cynllunio a’r paratoi ar gyfer y dyfodol o 2014 ymlaen, yn ogystal â recriwtio (aelodau a phersonél), yn deillio ohonynt.
Dyddiad cau: 11 Ionawr 2013
Cyfweliadau: wythnos yn cychwyn 21 Ionawr 2013
Dyddiad cychwyn: 1 Mawrth 2013 (fan bellaf)

Gellir cael manylion pellach a ffurflen gais gan Uned Adnoddau Dynol CBAC: 029 20 265002/189; lorna.turner@cbac.co.uk ; http://www.cbac.co.uk

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s